Blog Kokosa

.NET i okolice, wydajność, architektura i wszystko inne

NAVIGATION - SEARCH

MemoryVisualizer - Paket zamiast NuGeta

Tak jak pisałem w jednym z poprzednich postów, zdecydowałem się użyć Paket do zarządzania zależnościami w projekcie. Dlaczego? Ponieważ poza zależnościami NuGetowymi, mam jedną dużą, niestandardową - standalone binarki bazy neo4j. Tak jak pisałem, Paket poza źródłami z serwerów NuGetowych potrafi korzystać ze źródeł Gita oraz po prostu zasobów dostępnych przez HTTP. Ostatnio trochę oszukałem, mówiąc, że neo4j jest dostępny w samowystarczalnym pliku ZIP pod adresem http://neo4j.com/download-thanks/?edition=community&flavour=winzip. Stronka ta jedynie rozpozczyna auto-download pliku pod adresem http://neo4j.com/artifact.php?name=neo4j-community-3.0.1-windows.zip i to ten plik będę musiał wskazać jako zależność HTTP.

Ten wpis opisuje natomiast sposób konwersji klasycznej solucji opartej o Nugety (i plik packages.config) do wersji używającej Paketa.

1. Instalacja Paketa

Podążając za instrukcją na stronach Paketa, aby go zainstalować należy:

 • stworzyć w głównym katalogu projektu folder .paket
$ mkdir .paket
$ cd .paket
$ wget "https://github.com/fsprojects/Paket/releases/download/2.64.3/paket.bootstrapper.exe"
 • uruchomić rzeczonego execa, co ściągnie Paketa

2. Konwersja

Sama konwersja jest banalnie prosta, przynajmniej w przypadku mojego projektu nie sprawiła problemów:

$ .paket/paket.exe convert-from-nuget

W efekcie w głównym katalogu powstał nowy plik opisujący zależności:

$ more paket.dependencies
source https://www.myget.org/F/roslyn-nightly/
source https://www.myget.org/F/dotnet-core
source https://www.nuget.org/api/v2/
framework >= net45

nuget FsXaml.Wpf 0.9.9
nuget Microsoft.Diagnostics.Runtime 0.8.31-beta

A w każdym folderze projektu (w moim przypadku, na razie, jedynego) powstał plik z referencjami w tym konkretnym projekcie:

$ more src\MemoryVisualizer.UI\paket.references
FsXaml.Wpf
Microsoft.Diagnostics.Runtime

Ostatecznie cała ta rewolucja powoduje następujące zmiany w repozytorium:

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
 (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

    modified:  src/MemoryVisualizer.UI/MemoryVisualizer.UI.fsproj
    deleted:  src/MemoryVisualizer.UI/packages.config
    modified:  src/MemoryVisualizer.sln

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    .paket/
    paket.dependencies
    paket.lock
    src/MemoryVisualizer.UI/paket.references

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

3. Używanie

I co teraz? Po wykonaniu konwersji możemy zacząć używać Paket w standardowy sposób:

$ .paket\paket.exe install.\paket

Krok ten tworzy jeszcze jeden plik (zresztą pojawia się on w naszym przypadku już po konwersji), zawierający ostateczny wynik wszystkich zależności w projekcie:

$ more paket.lock
FRAMEWORK: >= NET45
NUGET
 remote: https://www.nuget.org/api/v2
 specs:
  Expression.Blend.Sdk (1.0.2)
  FsXaml.Wpf (0.9.9)
   Expression.Blend.Sdk (>= 1.0.2)
  Microsoft.Diagnostics.Runtime (0.8.31-beta)
Teraz zaś możemy za pomocą jednej komendy ściągnąc wszystkie zależności:

$ .paket\paket.exe update
Paket version 2.64.3.0
Resolving packages for group Main:
 - FsXaml.Wpf is pinned to 0.9.9
 - Microsoft.Diagnostics.Runtime is pinned to 0.8.31-beta
 - Expression.Blend.Sdk 1.0.2
c:\Projects\MemoryVisualizer\paket.lock is already up-to-date
2 seconds - ready.
Gratuluję (sobie)! Właśnie zamieniłem nugeta na Paketa.

Pozostają jeszcze dwie ważne kwestie.

1. A jak to się ma do VisualStudio?!

Teraz zależnościami zarządza Paket, więc czy po usunięciu katalogu packages nie trzeba będzie restorować wszystkiego ręcznie, spoza Visual Studio? Otóż nie, ponieważ Paket w trakcie wcześniej wykonanej konwersji wpina się w projekty, dbając w trakcie kompilacji o restore paczek oraz za ściągnięcie samego Paketa:

$ more src\MemoryVisualizer.UI\MemoryVisualizer.UI.fsproj | findstr paket
 <Content Include="paket.references" />
 <Import Project="..\..\.paket\paket.targets" />

$ more .paket\paket.targets
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <PropertyGroup>
  <!-- Enable the restore command to run before builds -->
  <RestorePackages Condition=" '$(RestorePackages)' == '' ">true</RestorePackages>
  <!-- Download Paket.exe if it does not already exist -->
  <DownloadPaket Condition=" '$(DownloadPaket)' == '' ">true</DownloadPaket>
  ...
Nie musimy się zatem bać o dodatkową ręczną robotę. Co więcej, konwersja dodaje też katalog do solucji, dzięki czemu mamy go pod ręką również w samym Visual Studio:

2. A co tu wysłać do repozytorium?!

Drugie ciekawe pytanie dotyczy wątpliwości, co tak naprawdę z tych wszystkich nowych plików “wcommitować” do repozytorium? Pytanie nie tylko w mojej głowie się zrodziło, bo bezpośrednią odpowiedź znajdziemy w FAQ. Commitujemy:

 • paket.dependencies
 • wszystkie paket.references
 • paket.template - jeśli używamy (jeszcze nie wiem co to jest więc nie używam)
 • paket.lock - choć generuje się automatycznie, zalecane jest by również commitować ze względu na spójność używanych wersji
 • .paket/paket.targets - by śmigała integracja z Visual Studio/MSBuildem
 • .paket/paket.bootstrapper.exe - bo bez niego nie zadziała automatyczne ściąganie Paketa z poprzedniego punktu

Nie commitujemy zaś .paket/paket.exe bo to bez sensu, jest duże i ściągnie się samo. Ale oczywiście modyfikujemy z tego powodu .gitignore. W efekcie zrodził się commit a467d4d5.

blog comments powered by Disqus